Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στο σχολείο (παραδείγματοςχάριν να γράφουν κείμενα για τις σχολικές εφημερίδες) και να επικοινωνούν μεταξύ τους στη μητρική τους γλώσσα όπου είναι δυνατόν (ομάδες συνεργατικής μάθησης). Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να τοποθετούνται πινακίδες στη γραμματεία και αλλού, που να καλωσορίζουν (τους μαθητές) στις διάφορες γλώσσες της κοινότητας (j.Cummins)

 

 

<a href="http://«>