Το προϊόν του ενός έτους της έρευνας σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και σε τέσσερις ηπείρους, Ρίτα Dancing Ink Productions »J. King και Joshua S. Fouts να διερευνηθούν οι δυνατότητες των εικονικών κόσμων, όπως ένα εργαλείο για την δημόσια διπλωματία και ένας χώρος για τον πολιτιστικό διάλογο με τις ισλαμικές κοινότητες.  Όλα τα διαθέσιμα σε DancingInkProductions.com

<a href="http://«>