Το ιστολόγιο μεταφέρθηκε στην νέα διεύθυνση του: https://blogs.sch.gr/xalmpanaki/

 

Ξανθή Αλμπανάκη-Εκπαιδευτικός Θεολόγος

Για μικρούς και για μεγάλους, virtual και μη αναγνώστες. Σε μια προσπάθεια το μάθημα των θρησκευτικών να γίνει πιο σύγχρονο και ελκυστικό στην τάξη δημιουργήθηκε αυτό το blog. Απευθύνεται σε μαθητές, εκπαiδευτικούς, γονείς, συναδέλφους και φίλους. Το blog περιέχει θέματα και υλικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθώς και επίκαιρα θέματα.

Ως εκπαιδευτικός προσπάθησα να έρθω κοντά στα παιδιά και τη νέα γενιά μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους είτε είναι ο χώρος του διαδυκτίου είτε τα σχολικά βιβλία. Εξάλλου η διδασκαλία υποστηριζόμενη από την τεχνολογία επιτρέπει στο διδάσκοντα να σχεδιάζει το εκπαιδευτικό περιβάλλον ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο που παρέχει στους μαθητές τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, να τους ενθαρύνει και να προάγει δημιουργικούς τρόπους εργασίας με τη γνώση. Ελπίζω το virtual school να λειτουργήσει όπως το είχα φανταστεί.

Εδώ θα βρείτε

χρήσιμες διευθύνσεις

Αποσπάσματα από το Γεροντικό

Αποσπάσματα από κείμενα κοσμογονιών

Virtual Tour

Θέματα για την τεχνολογία

Επίκαιρα Θέματα

Χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για το γυμνάσιο

και για το λύκειο

Θέματα για διαπολιτισμική διδασκαλία

Προτάσεις για διαθεματική διδασκαλία

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια

Προτάσεις για τη διδασκαλία άλλων θρησκευμάτων

Θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Εκτός ύλης

Και για τους μαθητές μου για να με βοηθήσουν να βελτιωθώ η παρακάτω έρευνα…

Click here to take survey