Η Συναγωγή

Η συναγωγή ή προσευχή κάνει την εμφάνισή της κατά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία όταν ο ναός του Σολόμωντα έχει καταστραφεί και οι εξόριστοι Ιουδαίοι συγκεντρώνονται κάθε Σάββατο για κοινή προσευχή και  ερμηνεία του νόμου. Για τους Ιουδαίους της Διασποράς οι συναγωγές έγιναν θρησκευτικά και πολιτικά κέντρα και η ύπαρξη συναγωγών μαρτυρείται πριν από τη μακκαβαϊκή εποχή.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Το κτίριο ήταν ένα απλό οικοδόμημα, συνήθως έξω από την πόλη. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ήταν τέτοιος ώστε η είσοδος να είναι πάντα στη νότια πλευρά του κτιρίου ώστε ο προσευχόμενος να έχει κατεύθυνση προς το ναό της Ιερουσαλήμ.

Το εσωτερικό

Το εσωτερικό χωριζόταν σε τρεις πτέρυγες  με δύο κιονοστοιχίες. Εκεί φυλασσόταν το ερμάριο ή κιβωτός, στην οποία βρισκόταν η Αγία Γραφή, γραμμένη σε περγαμηνή και καλυμμένη με πολύτιμο ύφασμα. Στο βάθος της συναγωγής βρισκόταν το βήμα, στο οποίο ήταν το αναλόγιο για την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Υπήρχε ακόμη η έδρα του αρχισυνάγωγου, τα καθίσματα ή τα στασίδια για τους πρεσβύτερους και το λαό. Ακόμη υπήρχαν η εφτάφωτη λυχνία και άλλες διακοσμήσεις. Υπήρχαν επίσης όργανα απαραίτητα για τη λατρεία όπως τα βαρύπνευστα (σωφερώθ) για τη γιορτή του νέου έτους και οι σάλπιγγες (χατσωτσερώθ) για τις υπόλοιπες γιορτές.

Για την κοινή προσευχή έπρεπε να παρευρίσκονται τουλάχιστον 10 άτομα εκτός από τις γυναίκες, οι οποίες είχαν το δικαίωμα να εισέρχονται στη συναγωγή και πολλές φορές και να αναγνώσουν περικοπές του νόμου.

Τα κύρια σημεία της θείας λατρείας στη συναγωγή ήταν τα εξής:

1)      Η εκφώνηση του ακούσματος (shema Jisrael)  και  ήταν το κύριο μέρος της λατρείας.

2)      Η προσευχή. Ο τύπος της προσευχής ήταν καθορισμένος και απαγγελλόταν μεγαλοφώνως από τον προεξάρχοντα, ενώ ο λαός συμμετείχε σε συγκεκριμένα σημεία.

3)      Η ανάγνωση της Τορά. Ο νόμος (Πεντάτευχος) είχε διαιρεθεί σε 154 περικοπές, οι οποίες αναγιγνώσκονταν κάθε τρία χρόνια.

4)      Η ανάγνωση των προφητών. Μετά την ανάγνωση της περικοπής από την Πεντάτευχο αναγιγνώσκονταν και περικοπές από τους προφήτες(κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης)

5)      Η ερμηνεία και το κήρυγμα. Μετά την ανάγνωση στην εβραϊκή γλώσσα ακολουθούσε η ερμηνεία της στην αραμαϊκή ή την ελληνική γλώσσα. Ακολουθούσε εποικοδομητική ανάπτυξη με το κήρυγμα.

 

Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει επίσκεψη σε μία συναγωγή τα παιδιά μπορούν να έχουν μια vitual περιήγηση σε συναγωγή.

 


Πατήστε Eδώ

 

 


Πηγές: www.surreyplacesofworship.org

Καϊμακης, Δ. Εισαγωγή στην Π.Δ,

Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης