ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

(η ερμηνευτική απόδοση ανήκει στον Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα
και έχει ληφθεί από την ιστοσελίδα http://www.bibles.gr)

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΕΣΙΣ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΕΤΡΟΥ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΕΤΡΟΥ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΙΟΥΔΑ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄


ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
(κείμενο – μετάφραση)

ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κατά Ειδώλων

Περί Ενανθρωπήσεως

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ

Περί Ψυχής και Αναστάσεως

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως