Feed
Άρθρα
Σχόλια

Το να πιστεύεις ότι βλέπεις στο διαδίκτυο ή να εκθέτεις τις προσωπικές σου πληροφορίες σ’ αυτό μπορείι να αποδειχθεί επικίνδυνο.

Στο Βίντεο που ακολουθεί έκαναν ένα πείραμα καλώντας τυχαίους ανθρώπους να συμμετέχουν και να που τη γνώμη τους για ένα μέντιουμ που θα έκανε μια καινούρια εκπομπή στην τηλεόραση.
Αλλά μέντιουμ δεν ήταν το μέντιουμ …………….

……. αλλά το internet

Η παρακάτω παρουσίαση δίνει μερικές χρήσιμες συμβουλες για το ίδιο θέμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών.

Η σωματική κίνηση είναι ένα ταξίδι από την αρχή της εμφάνισης της ζωής και εκφράζει την ανθρώπινη ανάγκη για κίνηση, αθλητισμό και χορό. Η δύναμη, η έκφραση της σωματικής κίνησης, του αθλητισμού και του χορού είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Είναι πολύ σημαντική για την υγιή ζωή.

https://blogs.sch.gr/sourmenidis/files/2019/10/o_xoros_einai_ygeia.pdf
https://healthylifefestival.com/anexadliti-dunami-xorou/ 

ΣΤΟΧΟΙ

 1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Η γλωσσική επικοινωνία στοχεύει τόσο στην καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας όσο και στην ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του με διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες.
 2. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 3. Ευκαιρία μέσα από δραστηριότητες να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα, όπως την προθυμία και την ικανότητα να συνεργάζονται, επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία, την κριτική σκέψη, κ.λπ.
 4. Ανάπτυξη των βασικών και σύνθετων αθλητικών δεξιοτήτων.
 5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσανατολισμού μέσω του χορού. Εκπαιδευτικοί χοροί.
 6. Κοινά παιχνίδια των εμπλεκόμενων σχολείων και παρουσίαση τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρώτος διαγωνισμός λογοτύπου και εισαγωγικό βίντεο (φοιτητές και σχολείο).
Σχολική συνεργασία με έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με την ιστορία του σωματικού κινήματος και της υγιούς ζωής. Ανατροφοδότηση μέσω ζωγραφικής ή χορού. (Οκτώβριος)
Αθλητισμός στο σχολείο, στην πόλη, χειμερινά παιχνίδια. Δημιουργία δραστηριοτήτων γυμναστηρίου. Βιντεοσκοπημένες συναντήσεις: οι μαθητές θα διδάξουν πως να παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια ο ένας στον άλλο. (Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος).
Συνεδριάσεις βίντεο: Χορευτικές ομάδες (παραδοσιακές και σύγχρονες). Μάθηση αυτών στα σχολεία του έργου που συμμετέχουν. Θερινές υπαίθριες δραστηριότητες. Παιδικό Φεστιβάλ και πολιτιστική μέρα (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος).
ένα βιβλιαράκι με συμβουλές για δραστηριότητες, παιχνίδια και υγιεινή ζωή. Ανατροφοδότηση: συζήτηση για το τι έχουμε μάθει μέσω αυτού του έργου. (Ενδέχεται)
Οι εργασίες θα διατεθούν στα σχολεία. Μπορούν επίσης να εμφανιστούν κοινές σχολικές ομάδες.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όλα τα έργα μπορούν να προβληθούν στο twinspace. Βίντεο, φωτογραφίες, ζωγραφική, λογισμικό παρουσίασης (prezi)
Όλα τα σχολεία που συμμετέχουν θα παρουσιάσουν ένα κοινό χορό. Κατά την παρουσίαση ο χρόνος θα κατανεμηθεί εξίσου.
Επικοινωνώντας πολύ μεταξύ τους, οι μαθητές θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα. Θα μάθουν να χρησιμοποιούν νέες εφαρμογές και εργαλεία πληροφορικής.

πληροφορίες για συμμετοχή sourmenidis@gmail.com

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Μπορούν να εγγραφούν εκπαιδευτικοί και προσωπικό που ανήκουν σε Σχολεία της πρωτοβάθμιας (προ-νηπιακή, νηπιακή εκπαίδευση και δημοτικό σχολείο), δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ, EEEEK, ΕΚΦΕ, ΣΔΕ) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, «Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑΛ») (κατηγορία ηλικίας: 3 έως 20+ ετών). Μπορούν να εγγραφούν και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με ρόλο Pedagogical adviser, δηλώνοντας το ΠΕΚΕΣ της περιοχής τους. Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, κ.λ.π.) που εργάζεται σε σχολείο, σε μία από τις Eυρωπαϊκές χώρες, που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα με τους μαθητές τους, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης.

https://blog.tbwhs.com/pros-and-cons-of-wordpress/ 

WordPress Advantages:

Lots of sites use WordPress. You will be entering into a larger world, more so than if you don’t use WordPress. 74.6 million sites are using WordPress.

Great content management system. The biggest advantage is how easy it is to navigate through the pages and content. Hence, why it’s a great CMS. It’s set up so that those with just the most basic skills can understand what is going on. As long as you understand computers and the language on a simple level, WordPress will work with you. You can adjust things as you move on, depending on your likes and dislikes.

Plugins. Plugins are going to be your best friend here. With other CMS, the plugins tend to be harder to read, understand and use. It’s all up to you how you want to use it. There are lots of free and paid plugins you can install to make developing sites easier. See this article choosing the right WordPress plugins.

SEO. The plugins on WordPress are designed for simplicity and SEO purposes. Some people have a hard time with the Meta tags and descriptions. WordPress makes these tags easy to understand and use. It’s also an excellent teacher when it comes to optimization. It will help explain which words and phrases are best for search engine use. This way more people can find your content and benefit from it.

eCommerce sites. eCommerce is popular for WordPress sites. More people are buying things online. More people are selling online. WordPress eCommerce plugins like WooCommerce have played a big role in this. If your content is optimized efficiently, then you can direct more people to your brand. It’s going to make it easier for you to make a sale. WordPress is also good at teaching the user which words will lead to more sales, versus the ones which will not.

Forums. Can easily install a WordPress plugin to turn your WordPress site into a forum. I recommend using bbPress to create a forum WordPress site.

Bloggers. How many of you are bloggers out there? This is your lucky day. Yes, WordPress has graduated to other levels, aside from the blogging. Blogging is still at the core of the program, though. If blogging is your primary way of earning money and talking to people, then you need to get on board with WordPress soon, if you haven’t done so already. It’s going to be a big help to you.

Low Cost. WordPress is completely free to install on your server. There are lots of free themesyou can use. It comes with a 1-click installed with most hosting plans.

Professional Themes. You can get a premium theme for $19 to $99. Many large companies use the WordPress platform. There are lots of premium WordPress themes to choose from your business.

Updates. Updates are always being rolled out for the WordPress CMS. Thus, making the security very strong. See this article on WordPress security plugins.

Performance. WordPress is designed with minimal code with PHP. This allows your website to load quickly.

Mobile-friendly. Most themes with WordPress are integrated so that they show up on mobile devices. It makes no difference if you view your site on phone, tablet, etc.

WordPress Disadvantages:

Custom Layouts Are Hard To Use. The first downside is the layouts. They might be customized, but they can be tricky to navigate through. Same goes for the design process. Some of the designs are not as easily accessible as you might want or need them to be. There are WordPress themes that can help out with this.  See Elegant Themes and Headway.

Lots of Updates. It’s essentially running on your server. The updates are going to be constant. I am not saying they will happen every day, but they will happen a lot. Be prepared to update your core WordPress files, plugins, or themes at least a few times a month. You might have to rollback WordPress to a previous state if you run into problems.

Learning Curve. It’s easily accessible, but some prior knowledge does help. It’s best if you are sort of fluent in web development and marketing. I am not saying you need to be proficient in it, but some knowledge will help. Without this knowledge, navigating through WordPress might be a bit more challenging.

Planning Is Needed. Creating a site is all part of the marketing process. It all plays a big role using WordPress. This is why you need to get some of these skills under your belt. Having a plan will also be a big help with WordPress. If you don’t have a plan, then how can you expect to move forward? WordPress is all part of moving forward. You will need it.

Site Hacks. Sites are prone to hacks. Malware can be installed on your WordPress site. You can always check your WordPress site for malware.

Overall, I have been using WordPress for nearly 10 years now. I’m very happy with it. There is an entire industry created around WordPress. Many hosting companies offer WordPress managed hosting. What’s your experience with WordPress? Are there any pros or cons that you believe should be added to this article? Please leave your comments down below.

 

Το WordPress είναι χωρίς αμφιβολία το πιο δημοφιλές CMS (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003, ήταν απλά μία πλατφόρμα δημοσίευσης ιστολογίων (blogs) και σήμερα 15 χρόνια μετά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και τη διαχείριση κάθε είδους ιστοσελίδων. Μάλιστα, τo 30% των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν το WordPress, στοιχείο που αποδεικνύει πόσο διαδεδομένο είναι σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, όπως το Joomla, το Drupal, το Magento ή το Blogger.

Η Sony Music, η Microsoft, η LinkedIn είναι μόνο κάποιες από τις κορυφαίες εταιρίες που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. H κύρια εγκατάσταση περιλαμβάνει άρθρα και σελίδες, κατηγορίες και ετικέτες, ρόλοι και προφίλ χρηστών (συνδρομητής, συνεργάτης, συντάκτης κτλ.), φιλικά URL, αυτόματες αναβαθμίσεις και πολλά άλλα στοιχεία.

Αυτό που θα αναρωτιέστε είναι τι κάνει αυτή τη πλατφόρμα τόσο δημοφιλή; Για ποιους λόγους την επιλέγουν οι περισσότεροι; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν το WordPress να ξεχωρίζει; Στο άρθρο αυτό θα σας δώσουμε την απάντηση.

 1. Είναι μία πλατφόρμα open source (ανοιχτού κώδικα)

Το WordPress είναι μία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα που υπάρχει ήδη χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσετε από την αρχή. Παράλληλα, έχετε την άδεια να τροποποιήσετε, να διανείμετε και να κάνετε αλλαγές στον υπάρχοντα κώδικα χωρίς να χρειαστεί να πληρώσετε συνδρομή ή κάποιο άλλη χρεώση. Είναι δηλαδή ένα λογισμικό ελεύθερο στη χρήση, στην επεξεργασία και την αναδιανομή.

 1. Ευκολία στη χρήση

Βασικό χαρακτηριστικό του WordPress είναι η εύκολη εγκατάσταση του που διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά, ενώ είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 50 γλώσσες! Δε χρειάζεται να έχετε γνώσεις προγραμματισμού για να διαχειριστείτε το WordPress, αφού προσφέρει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο διαχείρισης περιεχομένου (άρθρων, σελίδων,  φωτογραφιών, βίντεο). Αν γνωρίζετε πως να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο του Microsoft Word, τότε θα είστε σε θέση να ενημερώνετε και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας γρήγορα και εύκολα! Τα πάντα στην πλατφόρμα αυτή είναι οργανωμένα με ένα λογικό τρόπο ώστε να μπορείτε να βρείτε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία αυτό που ψάχνετε. Θα λέγαμε δηλαδή πως η ευκολία χρήσης του είναι ίσως ο κύριος λόγος της δημοφιλίας του.

 1. Ευελιξία

Το WordPress σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε οποιοδήποτε τύπο ιστοσελίδας επιθυμείτε, από ένα απλό ιστολόγιο (blog) μέχρι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) ή μία ιστοσελίδα ειδήσεων. Είναι δηλαδή η κατάλληλη πλατφόρμα για οποιαδήποτε είδος ιστοσελίδας από την πιο απλή έως τη πιο σύνθετη. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε οποιαδήποτε στιγμή νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες ή να ανακατασκευάσετε από την αρχή τη σελίδα σας χωρίς να χάσετε το περιεχόμενο που ήδη έχετε.

 1. Ποικιλία θεμάτων

Τα θέματα αποτελούν ουσιαστικά ένα σύνολο αρχείων που καθορίζει την εμφάνιση της σελίδας σας. Το WordPress διαθέτει εκατομμύρια θέματα δωρεάν ή επί πληρωμή ώστε να επιλέξετε το ιδανικότερο για εσάς. Συγκεκριμένα, μερικά από αυτά πρέπει να τα πληρώσετε για να έχετε πρόσβαση και άλλα βρίσκονται σε ιστότοπους με συνδρομή, όπου δηλαδή μπορεί να σας δώσουν το θέμα με μηδενικό κόστος και απλά να σας χρεώσουν την υποστήριξη. Μπορείτε αν θέλετε να ανεβάσετε το δικό σας θέμα, φιλοξενώντας το στο WordPress.org. Έτσι, θα έχετε στατιστικά για το πόσες φορές το θέμα σας έχει ληφθεί, ανατροφοδότηση χρηστών στα φόρουμ αλλά και βαθμολογίες, για να δείτε τι πιστεύουν οι χρήστες για το θέμα σας.

 1. Επεκτασιμότητα

Το WordPress σας επιτρέπει να επεκτείνετε τις δυνατότητες των σελίδων σας χρησιμοποιώντας plugins (πρόσθετα) τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πάνω από 51.000 πρόσθετα για τα social media, το ηλεκτρονικό εμπόριο ή την ασφάλεια σας καθώς και πολλά άλλα, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε και κατόπιν να εγκαταστήσετε, έχοντας βέβαια τη δυνατότητα προσθήκης και αφαίρεσης στους στο μέλλον. Μερικά από τα πιο δημοφιλή plugins είναι το Floating Social Bar, το Contact Form 7, το Yoast SEO και το WooCommerce, ωστόσο εσείς είστε που θα επιλέξετε τα καταλληλότερα με βάση τι ταιριάζει στη δική σας σελίδα.

 1. Φιλικό προς το SEO

Η βελτιστοποίηση της σελίδας σας σε θέματα που αφορούν το SEO είναι μία επίπονη διαδικασία που απαιτεί χρόνο και προσπάθεια από πλευρά σας. Το WordPress είναι φιλικό προς το SEO. Τι σημαίνει αυτό; Οι μηχανές αναζήτησης «αγαπούν» το WordPress, επειδή ο κώδικας του είναι καλογραμμένος και συνεπώς διαβάζεται ευκολότερα από τη Google. Εξάλλου, η πλατφόρμα λαμβάνει τακτικά ενημερώσεις για να καλύψει ενδεχόμενα κενά ασφαλείας και να βελτιώσει το κώδικα που χρησιμοποιεί. Επιπλέον, δε πρέπει να ξεχνάτε πως προσθέτοντας τα κατάλληλα plugins μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη σελίδα σας, ώστε να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης.

 1. Έχει μεγάλη κοινότητα

Επειδή το WordPress αναπτύσσεται ταχύτατα και είναι το πιο δημοφιλές σύστημα CMS, διαθέτει και μία τεράστια κοινότητα ενεργών χρηστών και προγραμματιστών στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε όποτε χρειαστείτε βοήθεια. Κάθε φορά που αντιμετωπίζετε δηλαδή κάποιο πρόβλημα, έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτή την πλατφόρμα, υπάρχει πάντα κάποιος που είναι πρόθυμος να σας προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη.

Επομένως, δε χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα, αφού το να βρείτε τις απαντήσεις που θέλετε είναι εύκολη υπόθεση. Αρκεί μόνο να ανατρέξετε στο διαδίκτυο και θα βρείτε πολλά άρθρα, blogs, και ιστοδελίδες αφιερωμένες στο WordPress. Η «δύναμη» της κοινότητας του WordPress, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα μέλη της οργανώνουν ανά την υφήλιο WordCamps και Meetups. Είναι συναντήσεις στις οποίες μπορείτε να γνωρίσετε ειδικούς και άλλους οπαδούς της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Η Εταιρία

WordPress: Γιατί είναι τόσο δημοφιλές; Τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ JOOMLA

Πλεονεκτήματα του Joomla

– Είναι εύκολα επεκτάσιμο. Το Joomla μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μικρών αλλά και πολύπλοκων ιστοσελίδων. Σχεδόν κάθε χαρακτηριστικό μπορεί να αναπτυχθεί σε Joomla. Έχει σχεδιαστεί για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

– Ενσωμάτωση. Το Joomla έχει σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με την ενσωμάτωση του site με άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών. Έχει ενα ισχυρό API που web developers μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ενσωματώσουν τρίτες εφαρμογές.

– Προσαρμοσμένη ανάπτυξη. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στο Joomla καθώς και στο WordPress. Ωστόσο το πλαίσιο του Joomla είναι πιο ιδανικό για εξατομικευμένη ανάπτυξη των χαρακτηριστικών ενός site.

Μειονεκτήματα του Joomla

 Σύνθετη παραμετροποίηση. Η ικανότητα προηγμένης παραμετροποίησης του Joomla θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα για τους αρχάριους, διότι μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε βοήθεια από προγραμματιστές.

– Η έλλειψη δυνατοτήτων SEO. Αν και το WordPress είναι δημοφιλές για την προσφορά μεγάλων δυνατοτήτων βελτιστοποίησης στις μηχανές αναζήτησης για να κάνει ιστοσελίδες εύκολα αναζητήσιμα, στο Joomla λείπει η φιλικότητα SEO.

Πηγή: https://www.multihosting.gr/blog/294-joomla-vs-wordpress.html

το Joomla! είναι η εφαρμογή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο μια προσωπική ιστοσελίδα, ή έναν ολόκληρο εταιρικό δικτυακό τόπο. Είναι προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα επιχειρηματικής κλίμακας όπως τα intranets μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Παρέχει στους χρήστες του μεγάλες δυνατότητες επέκτασης.

Το Joomla! είναι εφαρμογή ανοικτού κώδικα. Η χρήση του Joomla! είναι δηλαδή δωρεάν. Είστε ελεύθεροι να το χρησιμοποιήσετε, να το τροποποιήσετε και να διερευνήσετε τις δυνατότητές του χωρίς να πρέπει να πληρώσετε κάποια άδεια χρήσης σε κανέναν.

Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του, το Joomla! εγκαθίσταται σε έναν κεντρικό υπολογιστή, τον web server. Ο χρήστης, εσείς δηλαδή, έχετε πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης μέσω ενός browser, όπως είναι ο Internet Explorer ή ο Firefox. Από τη στιγμή που είστε εσείς ο διαχειριστής, μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε κείμενο ή γραφικό,και έτσι να δημιουργήσετε τις ιστοσελίδες σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνοι σας το Joomla!, κατεβάζοντας την τελευταία έκδοση του από το Joomlaforge. Αν θέλετε, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο www.joomla.org (στα αγγλικά) ή στο ελληνικό site υποστήριξης, το joomla.gr. Από τη στιγμή που το εγκαταστήσετε, μπορείτε να αναζητήσετε οδηγίες στο forum και στον ιστότοπο βοήθειας.

Σχετικά με το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής, εάν γνωρίζετε τη χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου, βρίσκεστε σε καλό δρόμο. Σε γενικές γραμμές, εξαρτάται από το τι θέλετε να κάνετε με το Joomla!. Θα υπάρξουν και περιπτώσεις που θα χρειαστείτε την υποστήριξη ενός επαγγελματία, όταν χρειάζεστε να αξιοποιήσετε εξειδικευμένες και προηγμένες δυνατότητες του Joomla!. Σε κάθε περίπτωση πάντως, έχετε τον έλεγχο: δημοσιεύετε ό,τι και όποτε εσείς θέλετε.

Δε χρειάζεται επίσης να διαθέτετε γνώσεις προγραμματισμού διαδικτύου ή να αγοράσετε κάποιο λογισμικό. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας browser. Σε προχωρημένο επίπεδο, για τροποποιήσεις ή δημιουργία templates, ή για επεξεργασία φωτογραφιών, χρειάζεται να διαθέτετε ένα text editor ή ένα photo editor αντίστοιχα.
Η εφαρμογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος περιπτώσεων. Κάποιοι χρησιμοποιούν το Joomla! για διασκέδαση, για την κατασκευή μιας προσωπικής ή οικογενειακής ιστοσελίδας. Ενσωματώνοντας διάφορα, διαθέσιμα δωρεάν, πρόσθετα εργαλεία / επεκτάσεις, διευρύνονται οι δυνατότητες και λειτουργίες του Joomla!, κάνοντάς το μια εφαρμογή αξιόπιστη για την ανάπτυξη σοβαρών εταιρικών δικτυακών τόπων.

Μπορείτε ακόμη να διαφοροποιήσετε την εικόνα του Joomla!, καθώς διαθέτει μια ισχυρή templating engine που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το δικό σας, εξατομικευμένο, template. Για το σκοπό αυτό μπορείτε είτε να δημιουργήσετε δικό σας template, είτε να κατεβάσετε από το διαδίκτυο ένα από τα εκατοντάδες (περίπου 500) που διατίθενται δωρεάν, είτε να αγοράσετε κάποιο από αυτά που πωλούνται, είτε να παραγγείλετε την κατασκευή ενός σε έναν επαγγελματία. Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί το δικό σας template, δεν χρειάζονται παρά τρία κλικ, ώστε το περιεχόμενο του δικτυακού σας τόπου να προσαρμοστεί στη μορφή του. Επιλέγοντας νέο template, δεν χρειάζεται να τροποποιήσετε το περιεχόμενο του site σας, όταν επιλέγετε το νέο template, το περιεχόμενό σας παρουσιάζεται αυτόματα σύμφωνα με το νέο εικαστικό. Μπορείτε ακόμη και να επιλέξετε τα διαφορετικά templates για τα διαφορετικά μέρη του δικτυακού σας τόπου.

Επιγραμματικά, αναφέρουμε μερικές από τις πιο δημοφιλείς δυνατότητες του Joomla!:
1. Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο στον ιστότοπό σας από οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Πληκτρολογήστε το κείμενο, ανεβάστε τις φωτογραφίες και δημοσιεύστε.
2. Χρησιμοποιήστε το Joomla! για να συνεργαστείτε με όσους μπορούν να συμβάλλουν στην επεξεργασία του περιεχομένου. Μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα σε συνεργάτες σας να δημοσιεύσουν περιεχόμενο, στο πλαίσιο ασφαλώς των αρμοδιοτήτων τους. Μπορούν να το κάνουν από κάθε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.
3. Μπορείτε να δημοσιεύετε απεριόριστες σελίδες, χωρίς να περιορίζεστε από το Joomla! Επιπρόσθετα, μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις περιεχομένου και να τις αρχειοθετήσετε.
4. Η εφαρμογή υποστηρίζει τα διαφημιστικά banners: προωθήστε δικά σας προϊόντα και υπηρεσίες, ή χρησιμοποιήστε τα ως διαφημιστικό μέσο για τρίτους.
5. Προσθέστε fora, photo galleries, βιβλιοθήκες αρχείων, βιβλία επισκεπτών και φόρμες επικοινωνίας: λίγες από τις εκατοντάδες πρόσθετες εφαρμογές που κυκλοφορούν για το Joomla!.

πηγη:https://www.ip.gr/Web_Development/%CE%A4%CE%B9_%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_Joomla-247.html 

Χαρακτηριστικά του Joomla!
Το κυριότερο χαρακτηριστικό του Joomla! η μεγάλη ευελιξία στη
δημοσίευση περιεχομένου ενώ είναι το ιδανικότερο σύστημα διαχείρισης
περιεχομένου από αρχάριους χρήστες, Cory Webb (2009). Μερικά από τα
επιπλέον χαρακτηριστικά του Joomla! είναι:
• Ανοιχτός κώδικας
• Μεγάλη κοινότητα χρηστών στο www.joomla.org και στο
www.joomla.gr
• Μεγάλη ευελιξία στη δημοσίευση περιεχομένου
• Διαχειριστής αρχείων για μεταφόρτωση και διαχείριση των αρχείων.
• Πανεύκολο στη χρήση
• Δυνατότητες RSS
• Κάδος ανακύκλωσης για τα αντικείμενα περιεχομένου
• Ειδικός μηχανισμός για τις μηχανές αναζήτησης (SEO)
• Διαχείριση διαφημίσεων
• Πολυγλωσσικότητα
• Δεκάδες πρόσθετες εφαρμογές
• Εύκολη εγκατάσταση εφαρμογών και πρόσθετων
• Πολλά επίπεδα χρηστών
• Στατιστικά
• Σύστημα ψηφοφοριών
• Σύστημα αξιολόγησης άρθρων

πηγή:http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/321/1/022009175.pdf
τίτλος:Δημιουργία εφαρμογής (component) για το νέο Συστήματα
Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) του ιστοχώρου του τμήματος
Διαχείρισης Πληροφοριών και την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας «Τράπεζα Θεμάτων»

Καλωσήρθατε στο Blogs.sch.gr. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του Σουρμενίδη Κώστα με διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για την χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο και την Φυσική Αγωγή.

Ο Σουρμενίδης Κώστας είναι καθηγητής Φυσικής και κάτοχος μεταπτυχιακού με τίτλο «εφαρμοσμένη πληροφορική» από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Αυτή τη στιγμή είναι διευθυντής του Γυμνασίου Καναλίων.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων