Αρχεία 'Εκπαίδευση' Κατηγορία

Δεκ 02 2016

Άρθρα του/της ΚΑΛΛΙΑΝΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Πώς κολλάμε μια ίωση;

Πολλοί μπορεί να αναρωτιούνται πώς κολλάμε μια ίωση. Το βίντεο που ακολουθεί μας δείχνει πώς γίνεται η είσοδος του μικροοργανισμού στο σώμα μας, πώς πολλαπλασιάζεται και πώς την αντιμετωπίζει το αμυντικό μας σύστημα.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Δεκ 02 2016

Άρθρα του/της ΚΑΛΛΙΑΝΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Βαρυτικά κύματα

Τι είναι τα βαρυτικά κύματα; Ακολουθεί ένα βίντεο που εξηγεί με απλό τρόπο τι είναι τα βαρυτικά κύματα που ανακαλύφθηκαν πριν από λίγο καιρό.

Αν δεν καταλαβαίνετε αγγλικά, υπάρχει και η ελληνική απόδοση του βίντεο εδώ.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Νοέ 18 2016

Άρθρα του/της ΚΑΛΛΙΑΝΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Οι ενεργειακές στάθµες στο άτομο

Ενεργειακές στάθμες

  • Ενεργειακές στάθμες ονομάζουμε τις επιτρεπόμενες τιµές ενέργειας
  • Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην στιβάδα µε τη χαμηλότερη ενέργεια δηλ. για n=1, τότε το άτοµο βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση
  • Όλες οι άλλες καταστάσεις ονομάζονται διεγερμένες καταστάσεις (για n=2,3…κτλ)

Εφόσον η ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου είναι:

Εn=  E1/n2

οι δυνατές ενεργειακές στάθµες είναι:

  1. Για n=1 (θεμελιώδης κατάσταση): Ε1 = −13,6  eV
  2. Για n=2 (2η τροχιά): Ε2 =  -13,6/4 = −3,4 eV
  3. Για n=3 (3η τροχιά): Ε3  =  -13,6/9 = − 1,51 eV
  4. Για n=4 (4η τροχιά): Ε4= -13,6/16 = −0,85 eV
  5. Για n=∞ (εκτός ηλ. πεδίου πυρήνα): Ε  = 0

Διέγερση και αποδιέγερση του ατόμου

Η µετάβαση του ηλεκτρονίου από µια τροχιά χαµηλής ενέργειας σε άλλη υψηλότερης ενέργειας ονοµάζεται διέγερση του ατόµου. Η ενέργεια που απαιτείται ονοµάζεται ενέργεια διέγερσης. Μετά από ελάχιστο χρονικό διάστηµα (10-8 s) ακολουθεί η αποδιέγερση και το άτοµο επιστρέφει στην πρώτη τροχιά (θεµελιώδη κατάσταση) είτε απευθείας, είτε διαδοχικά…

Σε κάθε αποδιέγερση εκπέµπονται φωτόνια µε ενέργειες ίσες µε τις διαφορές αρχικής µείον τελικής ενεργειακής στάθµης:

hf =  Eα – Ετ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια