Προτάσεις αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδακτική της ιστορίας

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική της ιστορίας επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους. Μπορούμε να ασχοληθούμε: με τα αίτια, κατηγοριοποιώντας τα σε πίνακες δεδομένων, βάσεις δεδομένων ή  λογιστικά φύλλα, δομώντας τα

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων