Εικονόλεξο – Τα δικαιώματα των παιδιών

Στα πλαίσια της θεματικής <<Τα δικαιώματα του παιδιού>>,  έγιναν πλήθος δραστηριότητες με τα νήπια όπως  διαβάσαμε βιβλία , παραμύθια , επεξεργαστήκαμε φωτογραφίες ,εικόνες , βίντεο, τραγούδια κ.τ.λ.  παίξαμε και στον Η/Υ  γράφοντας τα δικαιώματα σε επεξεργαστή κειμένου , δείτε παρακάτω :Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση