Άρθρα με ετικέτα ‘Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ’

Λήψη αρχείου

Κ.Π.Καβάφης Η ΠΟΛΙΣ (σελ. 14) Ερωτήσεις για την αρχική πρόσληψη του ποιήματος:  Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος; Ποιο πρόσωπο χρησιμοποιείται στο ποίημα; Ποια η λειτουργία του; Ποια είναι η διαφορά στη χρονική βαθμίδα ανάμεσα στις δύο στροφές; Στην πρώτη στροφή: Ποιες συνθήκες αντιμετωπίζει το υποκείμενο; Ποιες προσπάθειες κάνει για να τις ξεπεράσει; Ποια συναισθήματα… (συνέχεια…)

ΜΙΡΟΣΛΑΒ ΧΟΛΟΥΜΠ Η ΠΟΡΤΑ (σελ. 13) Πώς συνδέεται ο τίτλος του ποιήματος με το περιεχόμενό του; Ποια είναι η αρχιτεκτονική διάρθρωση του ποιήματος; Ποια θέση έχει η τελευταία στροφή του ποιήματος; Πώς συνδέεται με την επαναλαμβανόμενη φράση; Το ποίημα βασίζεται στην αντίθεση: αποδοχή της ζωής (κατάφαση) – άρνηση της ζωής. Να εντοπίσετε τα σημεία που… (συνέχεια…)

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (σελ. 13) Θέμα του κειμένου Προσδιορισμός των παραθύρων ως συμβόλων Στοιχεία που προσδίδουν στο ποίημα το χαρακτήρα της αλληγορίας Ποιος είναι ο συμβολισμός των «σκοτεινών κάμαρων» για τη ζωή του κάθε ανθρώπου; ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Από ποιους παράγοντες εμποδίζεται η προσπάθεια του ποιητικού υποκειμένου να βρει παράθυρα; Ποια είναι η κυρίαρχη αίσθηση… (συνέχεια…)

Μ. ΧΑΚΚΑΣ Η ΣΥΣΚΕΨΗ (σελ. 11) Η ιστορία Ο ήρωας παίρνει μέρος σε ………………………………….. Η αίσθηση που έχει για αυτή είναι ………………………., καθώς δεν μπορεί να προσδιορίσει επαρκώς ………………………………………. Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη εναλλάσσονται, μιλώντας με τρόπο …………………………………….. Ο ήρωας νιώθει ανάλογη …………………, όπως αν …………………………………….. Διερωτάται …………………………………………. και σχεδιάζει ……………………………. Διαπιστώνει πως …………………………, …………………………………… (συνέχεια…)

* Στις παρακάτω αναλύσεις, το ρήμα συνάπτεται αμέσως μετά το σύνδεσμο ή την αντωνυμία εισαγωγής, για να γίνει εύκολα κατανοητή η μετατροπή. Κατά κανόνα, στη λατινική το ρήμα τοποθετείται στο τέλος, ύστερα από όλους τους άλλους όρους της πρότασης. * 3 Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam. = αιτιολογική συνημμένη στο υποκείμενο του… (συνέχεια…)

13 Μαρ 2016

Διαγώνισμα (κείμενα 31-31)

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
13 Μαρ 2016

Αριθμητικά (εντός ύλης)

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
13 Μαρ 2016

Διαγώνισμα (κείμενα 14-21)

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
13 Μαρ 2016

Παρατηρήσεις κειμένων (1-31)

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΑΤΙΝΙΚΑ