smesigkou's blog

** [ Αρχειακό υλικό από τις σημειώσεις του φιλολόγου Γεωργίου Ι. Κρικώνη.  Τα αρχεία παρατίθενται με τη μορφή γραφής και εκτύπωσης εκείνων των χρόνων για τους μαθητές των Λυκείων: Αταλάντης Φθιώτιδος, Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, 52ου Λυκείου Κολωνού Αθηνών, 20ου Λυκείου Αθηνών και 54ου Λυκείου Αθηνών στα οποία διδάχθηκαν. ]

ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

Τα Είδη των Αντωνυμιών

 

 

*** Παρατίθεται σπάνιο υλικό για την Ετυμολογία των Λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης από τις  σημειώσεις του φιλολόγου Γιώργου Ι. Κρικώνη. Στο παρελθόν η διδασκαλία του Ετυμολογικού ήταν βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των Γραμματικών κανόνων ενός Αρχαιοελληνικού Κειμένου. Τα αρχεία παρατίθενται με τη μορφή γραφής και εκτύπωσης εκείνων των χρόνων για τους μαθητές των Λυκείων: Αταλάντης Φθιώτιδος, Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, 52ου Λυκείου Κολωνού Αθηνών, 20ου Λυκείου Αθηνών και 54ου Λυκείου Αθηνών στα οποία διδάχθηκαν.

** ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

** ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ

** ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ

**ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ

 

** [ Αρχειακό υλικό από τις σημειώσεις του φιλολόγου Γεωργίου Ι. Κρικώνη. Τα αρχεία παρατίθενται με τη μορφή γραφής και εκτύπωσης εκείνων των χρόνων για τους μαθητές των Λυκείων: Αταλάντης Φθιώτιδος, Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, 52ου Λυκείου Κολωνού Αθηνών, 20ου Λυκείου Αθηνών και 54ου Λυκείου Αθηνών στα οποία διδάχθηκαν. ]

Α.- Συντακτικά φαινόμενα που πρέπει να προσεχτούν στην επεξεργασία ενός Αρχαίου Ελληνικού Κειμένου

Β.- 62 ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

** [ Αρχειακό υλικό από τις σημειώσεις του φιλολόγου Γεωργίου Ι. Κρικώνη. Τα αρχεία παρατίθενται με τη μορφή γραφής και εκτύπωσης εκείνων των χρόνων για τους μαθητές των Λυκείων: Αταλάντης Φθιώτιδος, Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, 52ου Λυκείου Κολωνού Αθηνών, 20ου Λυκείου Αθηνών και 54ου Λυκείου Αθηνών στα οποία διδάχθηκαν. ]

Α.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Κανόνες Τονισμού

Το ΄Αρθρο – Καταλήξεις Α Κλίσεως – Καταλήξεις Β Κλίσεως

Καταλήξεις Γ Κλίσεως -Τα Επίθετα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΣΗ

Κλίσης της Μετοχής

 

 

 

 

 

 

 

Ομαλά Παραθετικά Επιθέτων

 

** [ Αρχειακό υλικό από τις σημειώσεις του φιλολόγου Γεωργίου Ι. Κρικώνη. Τα αρχεία παρατίθενται με τη μορφή γραφής και εκτύπωσης εκείνων των χρόνων για τους μαθητές των Λυκείων: Αταλάντης Φθιώτιδος, Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, 52ου Λυκείου Κολωνού Αθηνών, 20ου Λυκείου Αθηνών και 54ου Λυκείου Αθηνών στα οποία διδάχθηκαν. ]

Α.- ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ σε αρχικούς χρόνους

** Επεξηγήσεις: 1.- <  > το σημάδι υποδηλώνει ότι οι τύποι που βρίσκονται μέσα σε αυτά είναι ποιητικοί ή απαντούν στον Ηρόδοτο.  2.- [  ] το σημάδι υποδηλώνει ότι οι τύποι που βρίσκονται μέσα σε αυτά είναι μεταγενέστεροι.  3.- (  ) το σημάδι υποδηλώνει ότι οι τύποι που βρίσκονται μέσα σε αυτά δεν είναι εύχρηστοι.

ΑΓΓΕΛΩ ΑΓΩ

ΑΓΟΡΕΥΩ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ

ΑΔΙΚΕΩ-Ω ΑΙΝΕΩ-Ω

ΑΙΔΕΟΜΑΙ-ΟΥΜΑΙ ΑΙΡΕΩ-Ω

ΑΙΡΩ ΑΙΣΧΥΝΩ

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΙΤΕΩ-Ω

ΑΚΟΥΩ ΑΛΛΑΤΤΩ-ΑΛΛΑΣΣΩ

ΑΛΙΣΚΟΜΑΙ ΑΜΑΡΤΑΝΩ

ΑΜΥΝΩ ΑΠΟΘΝΗΣΚΩ

ΑΞΙΟΩ-Ω ΑΡΧΩ

ΑΧΘΟΜΑΙ ΒΑΛΛΩ

ΒΑΙΝΩ ΒΛΑΠΤΩ

ΒΟΑΩ-Ω ΒΟΥΛΟΜΑΙ

ΒΟΥΛΕΥΩ ΓΙΓΝΩΣΚΩ

ΓΡΑΦΩ ΔΕΔΟΙΚΑ-ΔΕΔΙΑ

ΔΑΚΝΩ ΔΕΙΚΝΥΜΙ-ΔΕΙΚΝΥΩ

ΔΕΧΟΜΑΙ ΔΕΟΜΑΙ ΔΙΔΩΜΙ

ΔΕΩ-ΔΩ ΔΙΩΚΩ

ΔΟΚΕΩ-Ω ΔΥΝΑΜΑΙ

ΔΡΑΩ-Ω ΔΥΩ

ΕΓΧΕΙΡΕΩ-Ω ΕΘΕΛΩ-ΘΕΛΩ ΕΙΡΓΩ

ΕΙΜΙ ΕΙΜΙ-ΕΡΧΟΜΑΙ ΕΛΑΥΝΩ

ΕΛΚΩ ΕΠΟΜΑΙ

ΕΞΕΣΤΙ ΕΠΙΣΤΑΜΑΙ ΕΡΑΩ-Ω

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΥΡΙΣΚΩ

ΕΡΩΤΑΩ-Ω ΖΗΩ-Ω ΗΓΕΟΜΑΙ-ΟΥΜΑΙ

ΗΔΟΜΑΙ ΗΚΩ ΘΑΠΤΩ

ΗΤΤΑΟΜΑΙ-ΩΜΑΙ ΘΕΑΟΜΑΙ-ΩΜΑΙ ΘΝΗΣΚΩ

ΘΥΩ ΙΚΝΕΟΜΑΙ-ΟΥΜΑΙ

ΙΗΜΙ ΙΣΤΗΜΙ

ΚΑΙΝΩ ΚΕΛΕΥΩ

ΚΕΙΜΑΙ ΚΛΙΝΩ

ΚΟΜΙΖΩ ΚΡΙΝΩ

ΚΟΠΤΩ ΚΡΥΠΤΩ

ΛΑΜΒΑΝΩ ΛΕΓΩ

ΛΑΝΘΑΝΩ ΛΕΙΠΩ

ΛΟΓΙΖΟΜΑΙ ΜΑΧΟΜΑΙ

ΜΑΝΘΑΝΩ ΜΕΙΓΝΥΜΙ

ΜΕΜΦΟΜΑΙ ΜΕΝΩ ΝΙΚΑΩ-Ω

ΜΙΜΝΗΣΚΩ ΝΟΜΙΖΩ

ΟΙΔΑ ΟΙΜΩΖΩ

ΟΙΚΕΩ-Ω ΟΙΟΜΑΙ-ΟΙΜΑΙ ΟΙΧΟΜΑΙ

ΟΚΝΕΩ-Ω ΟΜΝΥΜΙ-ΟΜΝΥΩ

ΟΛΛΥΜΙ-ΟΛΛΥΩ ΟΞΥΝΩ

ΟΡΑΩ-Ω ΠΑΙΩ

ΟΡΜΑΩ-Ω ΠΑΣΧΩ

ΠΕΙΘΩ ΠΕΡΑΩ-Ω

ΠΕΜΠΩ ΠΗΓΝΥΜΙ-ΠΗΓΝΥΩ

ΠΙΜΠΛΗΜΙ ΠΙΠΤΩ

ΠΙΝΩ ΠΛΕΩ

ΠΛΗΤΤΩ ΠΡΑΤΤΩ

ΠΟΙΕΩ-Ω ΠΥΝΘΑΝΟΜΑΙ ΡΕΩ

ΡΗΓΝΥΜΙ ΡΩΝΝΥΜΙ

ΡΙΠΤΩ-ΡΙΠΤΕΩ ΣΒΕΝΝΥΜΙ

ΣΗΜΑΙΝΩ ΣΠΕΝΔΩ

ΣΚΟΠΕΩ-Ω ΣΤΕΛΛΩ

ΣΤΡΑΤΕΥΩ ΣΩΖΩ

ΣΤΡΕΦΩ ΤΑΤΤΩ-ΤΑΣΣΩ

ΤΕΛΕΥΤΑΩ-Ω ΤΙΜΑΩ-Ω

ΤΙΝΩ ΤΙΘΗΜΙ

ΤΙΤΡΩΣΚΩ ΤΡΕΦΩ

ΤΡΕΠΩ ΤΡΙΒΩ

ΤΥΓΧΑΝΩ ΦΕΙΔΟΜΑΙ

ΦΑΙΝΩ ΦΕΡΩ

ΦΕΥΓΩ ΦΗΜΙ ΦΘΕΙΡΩ

ΦΘΑΝΩ ΦΥΛΑΣΣΩ-ΤΤΩ

ΦΥΩ ΧΡΗ ΧΡΗΟΜΑΙ-ΩΜΑΙ

ΧΕΩ ΨΕΥΔΟΜΑΙ

ΨΗΦΙΖΩ ΩΘΕΩ-Ω

ΨΥΧΩ

Β.- ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ

** Το άρθρο περιλαμβάνει σε κάθε ρήμα: i] Θέμα του ρήματος  ii] παράγωγα: ρήματα – ουσιαστικά – επίθεταΛήψη αρχείου

Γ.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΟΙ ΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β-ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ-ΤΟ ΕΙΜΙ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δ.- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΗΜΑΤΩΝ: Παράγωγα και Ομόρριζα

ΤΟ ΡΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΜΟΡΡΙΖΑ

Ε.- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΤΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ

** Αρχικοί χρόνοι: Ενεστώς, Παρατατικός, Μέλλων, Αόριστος, Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος

TΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

 

 

** [ Αρχειακό υλικό από τις σημειώσεις του φιλολόγου Γεωργίου Ι. Κρικώνη. Τα αρχεία παρατίθενται με τη μορφή γραφής και εκτύπωσης εκείνων των χρόνων για τους μαθητές των Λυκείων: Αταλάντης Φθιώτιδος, Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, 52ου Λυκείου Κολωνού Αθηνών, 20ου Λυκείου Αθηνών και 54ου Λυκείου Αθηνών στα οποία διδάχθηκαν. ]

ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α.- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΑΝ

Β.- ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ή ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ

ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ

ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ

Γ.- ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ

ΧΡΟΝΙΚΕΣ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΙΝ

ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ – ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ 1

ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ

Δ.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

** [ Αρχειακό υλικό από τις σημειώσεις του φιλολόγου Γεωργίου Ι. Κρικώνη. Τα αρχεία παρατίθενται με τη μορφή γραφής και εκτύπωσης εκείνων των χρόνων για τους μαθητές των Λυκείων: Αταλάντης Φθιώτιδος, Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, 52ου Λυκείου Κολωνού Αθηνών, 20ου Λυκείου Αθηνών και 54ου Λυκείου Αθηνών στα οποία διδάχθηκαν. ]

** Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ [Θεωρητική προσέγγιση Α]

Η ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ [Θεωρητική προσέγγιση Β]

Η ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ

Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ

 

** [ Αρχειακό υλικό από τις σημειώσεις του φιλολόγου Γεωργίου Ι. Κρικώνη. Τα αρχεία παρατίθενται με τη μορφή γραφής και εκτύπωσης εκείνων των χρόνων για τους μαθητές των Λυκείων: Αταλάντης Φθιώτιδος, Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, 52ου Λυκείου Κολωνού Αθηνών, 20ου Λυκείου Αθηνών και 54ου Λυκείου Αθηνών στα οποία διδάχθηκαν. ]

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ

** ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Τα Κείμενα που διδάσκονταν: Λυσίας, Δημοσθένης, Ισοκράτης, Λυρική Ποίηση. Παρατίθενται ενότητες τρόπου Διδασκαλίας και Αξιολόγησης των μαθητών. Την εποχή αναφοράς η Β΄Τάξη ανήκε στο Ενιαίο Λύκειο [στη συνέχεια ονομάστηκε Γενικό, ενώ αρχικά αναφερόταν απλά ως Λύκειο]. Γίνεται αντιληπτό πως οι διάφορες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έπαιζαν με τους όρους και τις λέξεις, ενώ το περιεχόμενο των Σπουδών άλλαζε ενίοτε.

** ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

** ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΩΡΙΑΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002

Ισοκράτους Περί Ειρήνης

Δημοσθένους Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας

 

** [ Αρχειακό υλικό από τις σημειώσεις του φιλολόγου Γεωργίου Ι. Κρικώνη. Τα αρχεία παρατίθενται με τη μορφή γραφής και εκτύπωσης εκείνων των χρόνων για τους μαθητές των Λυκείων: Αταλάντης Φθιώτιδος, Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, 52ου Λυκείου Κολωνού Αθηνών, 20ου Λυκείου Αθηνών και 54ου Λυκείου Αθηνών στα οποία διδάχθηκαν. ]

ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΣΗ