Αρχεία για την 'ΤΠΕ' Κατηγορία

Les animaux dans les phrases

Σάββατο, Ιούνιος 13th, 2015

Des animaux, comme le loup et le cochon, se trouvent dans des expressions en français et en grec. Ils sont, aussi connus de la légende Les trois petits cochons et la chanson Promenons-nous dans le bois.   Visionnez la présentation suivante avec les créations artistiques des apprenants qui traduisent en dessin les expressions: J’ai une faim de loup […]

Moodle

Δευτέρα, Ιανουάριος 19th, 2015

Συννεφόλεξο

Σάββατο, Μάιος 17th, 2014

    Formation à distance grâce à la plateforme Moodle: un outil                                                       didactique pour les enseigants qui adorent la technologie!!! 😀