Όσα ξέρω, τα έμαθα στο Νηπιαγωγείο….

Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Robert Fulghum με τίτλο:  «Όσα πραγματικά θα έπρεπε να ξέρω τα έμαθα στο Νηπιαγωγείο»  από τις εκδόσεις ΛΥΧΝΟΣ.

Όσα πραγματικά πρέπει να ξέρω για το πώς να ζω, τι να κάνω και πώς να είμαι, τα έμαθα στο Νηπιαγωγείο. Η σοφία δε

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Η αξία της μουσικής στο Νηπιαγωγείο

Η προεξέχουσα θέση που θα έπρεπε να έχει η μουσική στην προσχολική εκπαίδευση βασίζεται στη σημασία που έχει η μουσική στη μάθηση και την ωρίμανση των παιδιών αυτής της ηλικίας. Η αξία της μουσικής είναι μεγάλη και διαφοροποιείται από τα άλλα αντικείμενα μάθησης. Πολλοί ερευνητές συνδέουν πλέον τη μουσική με άλλες γνωστικές περιοχές της εκπαίδευσης.

 » Διαβάστε όλο το άρθρο