ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

  Συνοχή

  Η σύνδεση-συνοχή μπορεί να γίνει:   Ø  Με διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις, π.χ. αλλά, επειδή, …   Ø  Με επανάληψη μιας λέξης/φράσης, που είναι «κλειδί» είτε της προηγούμενης παραγράφου, περιόδου ή πρότασης είτε αποτελεί τη βασική ιδέα της ενότητας ή του κειμένου.   Ø  Με αντωνυμία π.χ. «Αυτή η άποψη…», «Μια τέτοια αντίληψη…» κ.λπ.. Μια λέξη ή φράση που εισάγει ερώτημα ή δίνει […]

Επόμενη Σελίδα: »