ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Κάτω από: νεοελληνική γλώσσα Γ γυμνασιου | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 9:36 μμ |

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1.Ασύνδετο σχήμα : όταν οι προτάσεις μπαίνουν η μία δίπλα στην άλλη χωρίς να ενώνονται με κάποιο σύνδεσμο. Σε αυτή την περίπτωση χωρίζονται με κόμματα 2.Παρατακτική σύνδεση : όταν οι προτάσεις παρατάσσονται, τοποθετούνται δηλαδή πλάι πλάι, και συνδέονται μεταξύ τους όμοιες, ισοδύναμες προτάσεις (κύριες + κύριες, δευτερεύουσες + δευτερεύουσες). Η παρατακτική […]

Επόμενη Σελίδα: »