ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

Εξ αποστάσεως διδασκαλία: Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Γυμνασίου

Κάτω από: νεοελληνική γλώσσα Β γυμνασίου | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020 10:44 πμ |

Στην ενότητα αυτή -6Γ του σχολικού μας βιβλίου- θα ασχοληθούμε με τις “ετυμολογικές οικογένειες λέξεων”. Εναλλακτικά, μπορείτε να διαβάσετε το υλικό και στο ηλεκτρονικό βιβλίο στη διεύθυνση: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1809,5816/  Πρόκειται για λέξεις  που σχηματίστηκαν από την ίδια απλή λέξη είτε με παραγωγή είτε με σύνθεση . Π.χ. θάλασσα: θαλάσσιος, θαλασσινός, θαλασσής, θαλασσογράφος, θαλασσόλυκος, προσθαλάσσωση. Όταν μια λέξη είναι σύνθετη, ανήκει στην ετυμολογική οικογένεια και του α΄ και του  β΄ συνθετικού.   Ασκήσεις: […]

Επόμενη Σελίδα: »