ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

Εξ αποστάσεως διδασκαλία: Ιστορία Γ’ Γυμνασίου

Κάτω από: ιστορία | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020 12:31 μμ |

  Ας ξεκινήσουμε με επανάληψη της ιστορίας από την πρώτη ενότητα. Μπορείτε να διαβάσετε την ενότητα στο σχολικό βιβλίο ή, εναλλακτικά, στο ηλεκτρονικό βιβλίο στη διεύθυνση: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/751/4927,22460/ Ακολουθεί σχεδιάγραμμα της ενότητας: Η εποχή του Διαφωτισμού- Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και τον 18ο αι. Ασκήσεις: Α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή […]

Επόμενη Σελίδα: »