ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

   ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Κάτω από: αρχαια β γυμνασιου,αρχαία γ' γυμνσιου | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016 8:30 μμ |

    Είδος απαρεμφάτου Α. Τελικό απαρέμφατο λέγεται το απαρέμφατο που ισοδυναμεί με πρόταση επιθυμίας, μεταφράζεται με το να και δέχεται άρνηση μη Β. Ειδικό απαρέμφατο λέγεται το απαρέμφατο που ισοδυναμεί με ειδική πρόταση, μεταφράζεται με το ότι και δέχεται άρνηση οὐ Συντακτικός ρόλος: Το άναρθρο απαρέμφατο χρησιμοποιείται ως:υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων, 2. […]