ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού

Κάτω από: αρχαία α γυμνασιου | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Κυριακή, 19 Απριλίου 2015 9:52 μμ |

Κείμενο 2 ἐπιμελείας, , ἡλικίαν, γραμματισταὶ, κιθαρισταὶ, ψυχὰς,  ἁρμονίαν,  παλαίστραις, παιδοτρίβαι, πονηρίαν: α) σε ποια κλίση ανήκουν τα ουσιαστικά; β)Να γράψετε τη δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού τροφὸς, παιδαγωγὸς, διδασκάλων, ῥυθμὸν, γυμνασίοις: α) σε ποια κλίση ανήκουν τα ουσιαστικά; β)Να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού γονεῖς, γράμματα, σώματα: α) […]

Επόμενη Σελίδα: »