Δομή Επιλογής

Na γράψετε τις εντολές για τα παρακάτω:

a.Αν η βαθμολογία (vathos) είναι μεγαλύτερη από το Μέσο όρο (mo) τότε να τυπώνει «Πολύ καλά» αν είναι ίση ή μικρότερη του Μέσου όρου μέχρι και 2 μονάδες να τυπώνει «καλά» και όταν είναι μικρότερη του Μέσου όρου περισσότερο από 2 μονάδες να τυπώνει «Μέτρια».

b.Αν το τμήμα ™ είναι Γ1 και η βαθμολογία (vathmos) είναι μεγαλύτερη από 15 τότε να τυπώνει το επώνυμο (surname)

c.Αν η απάντηση (ans) δεν είναι Ν ή ν ή Ο ή ο τότε να τυπώνει το μήνυμα «Λάθος απάντηση».2.Τι θα εμφανίσει καθένα από τα ακόλουθα προγράμματα Pytho

Αφήστε μια απάντηση