Γλώσσα προγραμματισμού python

Η γλώσσα αυτή γράφτηκε από τον Ολλανδό προγραμματιστή Guido van Rossum στα τέλη της δεκαετίας 1980-90. Η έκδοση 2.0 δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου 2000 και η έκδοση 3.0, η οποία δεν είναι, εν γένει, σύμφωνη (compatible) με τις προηγούμενες εκδόσεις, στις 3 Δεκεμβρίου 2008.

Ανάµεσα στα κύρια χαρακτηριστικά της είναι :

  • Εύκολη
   • Εκµάθηση
   • Αναγνωσιµότητα (πολύ καθαρό, αναγνώσιµο συντακτικό)
   • Συντήρηση
  • Γρήγορη Ανάπτυξη Εφαρµογών
  • ∆ιερµηνευόµενη
  • Πολύ υψηλού επιπέδου δοµές δεδοµένων

Φιλοσοφία της Python

Η φιλοσοφία της Python συνοψίζεται κυρίως στην απλότητα και την αναγνωσιμότητα του κώδικα. Οι πεποιθήσεις που χαρακτηρίζουν την Python παρατίθενται στο “The Zen of Python” από τον Tim Peters (PEP 20, The Zen
of Python)

Αφήστε μια απάντηση