Καλή σχολική και σκακιστική χρονιά να έχουμε!

Με την ευκαιρία να θυμίσω το με αρ. πρωτ. 128934/Δ5/19-08-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που αφορά χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας στα σχολεία.

Αν θελήσετε να δοκιμάσετε λίγο σκάκι στο σχολείο σας, μη διστάσετε να γράψετε εδώ για υποστήριξη, οδηγίες και ανταλλαγή καλών πρακτικών.