Αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων LEGO Education WeDo + Scratch

Αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων LEGO Education WeDo + Scratch

18 Δεκεμβρίου 2019 0 Από ΓΚΑΡΑΦΛΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε έναν οδηγό ρομποτικής με πληροφορίες για το πλαίσιο STEM και εκπαιδευτικά σενάρια χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του Scratch.

Αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων LEGO Education WeDo + Scratch