Κοινωνικές Ιστορίες: Διαχείριση συναισθημάτων

 

Ι. Τι κάνω για να νιώσω καλάΛήψη αρχείου

ΙΙ. Τι κάνω όταν τα παιδιά δε θέλουν να παίξουν το παιχνίδι που προτείνωΛήψη αρχείου

ΙΙΙ. Τι κάνω όταν ένα παιδί έχει ένα παιχνίδι με το οποίο θέλω να παίξωΛήψη αρχείου

Υλικό από την πλατφόρμα του ΙΕΠ (epx.iep.edu.gr/) και το μάθημα «Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών»