ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  1. Την καθορισμένη ώρα έναρξης του μαθήματος ανοίγουμε τον φυλλομετρητή (browser) μας στο laptop, tablet, smartphone, pc
  2. Πληκτρολογούμε ή επικολλούμε τον κωδικό που στείλαμε στο email σας για το sgalas personal room.
  3. Ανοίγει η πλατφόρμα του cisco και στο παράθυρο επικοινωνίας επιλέγουμε Άνοιγμα Cisco Webex Meeting (εικόνα 1)
  4. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε Start Meeting (εικόνα 2)

  5. Εισερχόμαστε στην πλατφόρμα του μαθήματος (sgalas sgalas) και περιμένουμε έγκριση. (εικόνα 3)

Αφήστε μια απάντηση