Ενημερωθείτε στο παρακάτω link για την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού αποφοίτου από ΕΠΑ.Λ. και παρακολουθείστε

το video με τις δραστηριότητες στα εργαστήρια του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών στο Κουκούλι .

https://video.sch.gr/asset/detail/c1jMY7tRvDxGtjdPTXF735Tv