«ξέρετε πώς δεν πιστεύω ότι έχει καταφέρει ποτέ κανείς να διδάξει τίποτε σε κανένα.

Το μόνο που ξέρω είναι ότι όποιος θέλει να μάθει θα μάθει. Και ίσως ο δάσκαλος

είναι ένας διευκολυντής, κάποιος που απλώνει τα πράγματα μπροστά στους άλλους

και τους λέει πόσο ενδιαφέρον και υπέροχο είναι αυτό και τους προσκαλεί να φάνε.

Αυτό είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις δεν γίνεται ν’ αναγκάσεις κάποιον να φάει,

με κανένα τρόπο. Κανένας δάσκαλος δεν δίδαξε ποτέ τίποτα σε κανένα. Οι άνθρωποι

μαθαίνουν μόνοι τους. Αν κοιτάξουμε τη λέξη παιδαγωγός, θα βρούμε μέσα της το

ρήμα άγω που σημαίνει οδηγώ,κατευθύνω. Αυτό ακριβώς σημαίνει να καθοδηγείς,

να νιώθεις ενθουσιασμό ο ίδιος, να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου και να βάλεις αυτό το

πράγμα μπροστά στους άλλους λέγοντας

«Κοίτα τι θαυμάσιο πράγμα. Έλα να το φάμε μαζί»