Άρθρα με ετικέτα Λογισμικά

Σας κοινοποιούμε επιστολή που στάλθηκε στον Σύνδεσμο και αφορά δωρεάν διάθεση λογισμικού για φιλολόγους, ελπίζοντας να είναι κάτι χρήσιμο για όσους το χρησιμοποιήσουν στην τάξη: Αγαπητοί φιλόλογοι γεια σας, Σας στέλνω τα λεξικά και τα λογισμικά μας για σας, τους μαθητές σας και για όλους τους φίλους και τους γνωστούς (μπορείτε να βάλετε και σύνδεσμο). […]