Άρθρα: Προσφορές

Σας κοινοποιούμε επιστολή που στάλθηκε στον Σύνδεσμο και αφορά δωρεάν διάθεση λογισμικού για φιλολόγους, ελπίζοντας να είναι κάτι χρήσιμο για όσους το χρησιμοποιήσουν στην τάξη:

Αγαπητοί φιλόλογοι γεια σας,

Σας στέλνω τα λεξικά και τα λογισμικά μας για σας, τους μαθητές σας και για όλους τους φίλους και τους γνωστούς (μπορείτε να βάλετε και σύνδεσμο). Η ενεργοποίηση είναι εντελώς δωρεάν και γίνεται στο

http://www.lexigram.gr/

με κλικ στο Εγγραφή Χρηστών.

Το κοινό χαρακτηριστικό των λογισμικών, που τα κάνει μοναδικά, είναι ότι διαθέτουν πολλά και τεράστια λεξικά της νέας και της αρχαίας ελληνικής (κλιτικά, ορθογραφικά, ερμηνευτικά, συνωνύμων – αντιθέτων, ομορρίζων) . Τα προγράμματα χρησιμοποιούν τα λεξικά αυτά για να μπορείτε:

  • Να έχετε απάντηση σε οποιαδήποτε γλωσσική απορία.
  • Να λύνετε με ευχάριστο και διαδραστικό (διαλογικό) τρόπο τις σχολικές ασκήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη, αφού κάνοντας μόνο κλικ μπορείτε και εσείς να δημιουργείτε και να λύνετε άπειρες ασκήσεις γραμματικής, ομορρίζων και συντακτικού (συντακτικού μόνο για την αρχαία).

Δείτε τα ζωντανά:

Αρχαιογνωσία Γυμνασίου-Αρχαιογνωσία Λυκείου (Αρχαία Ελληνικά)

http://apps.lexigram.gr/ellinognosiademo/ellinognosia3_gym.php

Θησαυρός (Πολυλεξικό)

http://apps.lexigram.gr/ellinognosiademo/thisavros.php

Ελληνομάθεια Δημοτικού

http://apps.lexigram.gr/ellinognosiademo/ellinomatheiadim.php

Ελληνομάθεια Plus

http://apps.lexigram.gr/ellinognosiademo/ellinomatheiaplus.php

Lexigram Αθήνα Τηλ: 210-6458183

www.lexigram.gr, e-mail: info@lexigram.gr

Γ. Μαλακός