Άρθρα: Καταγγελίες

Κοζάνη 12-10-2010

Προς

Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης

Κοινοποίηση: Περιφερειακή Δ/ντρια Δ. Μακεδονίας

Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Κύριε διευθυντά της Δ.Ε. Ν. Κοζάνης,

Με αφορμή τις καταγγελίες που έφτασαν στο  Σύνδεσμό μας σχετικά με το ότι ζητήσατε από φιλόλογο να αφήσει τις ώρες του μαθήματος της Ιστορίας που είχε αναλάβει από την αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να δοθούν ως δεύτερη ανάθεση σε θεολόγο διπλανού σχολείου, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας, τόσο για το συγκεκριμένο γεγονός, όσο και για το γενικότερο φαινόμενο της δεύτερης ανάθεσης του μαθήματος της Ιστορίας σε άλλες ειδικότητες το οποίο εφαρμόζεται φέτος κατά κόρον.

Οι δεύτερες αναθέσεις φιλολογικών μαθημάτων σε ανειδίκευτους συναδέλφους θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες ως προσωρινές λύσεις που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών. Δεν μπορούν όμως, να καθιερωθούν ως πρακτική διότι:

  1. Αδικούν τους μαθητές οι οποίοι διδάσκονται φιλολογικά μαθήματα από συναδέλφους ξένων γλωσσών ή θεολόγους. Ανεξάρτητα από την προσπάθεια που καταβάλλουν οι συνάδελφοι, τα κριτήρια αξιοκρατίας και ποιότητας καταστρατηγούνται, αφού η αξιοποίηση του μόνιμου δυναμικού των σχολείων προαπαιτεί την ειδική γνώση που απέκτησαν από τις σπουδές τους και υπόκειται στους περιορισμούς που συνάγονται από τον τίτλο του πτυχίου.
  2. Αδικούν τις χιλιάδες αδιόριστων φιλολόγων οι οποίοι παρακάμπτονται  από μια στρατηγική συμπληρώματος χιλιάδων κενών με καθαρά διαχειριστικά κριτήρια που αναγκάζουν χιλιάδες συναδέλφους ξένων γλωσσών και θεολόγους να διδάσκουν μαθήματα φιλολόγων.
  3. Καταργούν στη συνείδηση των μαθητών τη σημαντικότητα της Ιστορίας, αφού παρουσιάζεται ως ένα μάθημα το οποίο μπορεί να διδαχθεί από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό, για αυτό και δικαιολογημένα το θεωρούν ασήμαντο.
  4. Εμποδίζουν την ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου.

Για τους λόγους αυτούς καταγγέλλουμε την καθιέρωση της μετριότητας και της αναξιοκρατίας που συνεπάγεται η ευρεία εφαρμογή της δεύτερης ανάθεσης φιλολογικών μαθημάτων σε άλλες ειδικότητες και ζητάμε από εσάς να αντιμετωπίσετε τις περιπτώσεις κάλυψης των κενών φιλολογικών ωρών όχι με διαχειριστικά, αλλά  με παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια.

Η Πρόεδρος                                                      Η Γραμματέας

Θ. Μουστάκα                                                        Ε. Βλαχάβα