Σεπ 11
27

Διαμαρτυρία για τις αλλαγές στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Κάτω από (Καταγγελίες) από στις 27-09-2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων εκφράζει την
έντονη διαμαρτυρία του, γιατί, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Α΄ τάξη Γενικού
Λυκείου, που πρόσφατα δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 1562/27-6-2011, τ.Β΄), επιφέρει ριζικές
αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας,
χωρίς να είχε προηγηθεί κανένας ουσιαστικός διάλογος, στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής κοινότητας, και χωρίς τη γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου – όπως ρητά αναφέρεται στο ίδιο το ΦΕΚ.
Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων διαφωνεί:
 με την ένταξη του μαθήματος της Α.Ε. Γλώσσας και Γραμματείας στο ενιαίο
μάθημα Ελληνική Γλώσσα, με τρεις κλάδους.
 με τη μείωση κατά μία ώρα της διδασκαλίας της, παρά τις αντίθετες
δηλώσεις και διαβεβαιώσεις του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας κ.Κουλαϊδή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στη
συνάντησή τους τον περασμένο Μάιο.
 όσον αφορά τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελλήνων Ιστοριογράφων
(Ξενοφώντα και Θουκυδίδη), με έκπληξη και απορία διαπιστώνουμε ότι
καταργείται παντελώς η μετάφραση του αρχαίου κειμένου τόσο στη φάση
της ανάλυσης  – ερμηνείας όσο και στην αντίστοιχη της αξιολόγησης.
Δεδομένου ότι η μετάφραση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ερμηνείας
και της καθολικής κατανόησης του έργου, που επιτυγχάνεται με την
ανάλυση της δομής του λόγου (με τη γραμματικοσυντακτική και λεξιλογική
προσέγγιση) και τη συσχέτιση μορφής και περιεχομένου, και ως ενέργεια
εμπερικλείει κορυφαία μορφωτική αξία, η κατάργησή της θα πλήξει
καταλυτικά την ουσία της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και θα
υποβαθμίσει τη σημασία της, ενώ παράλληλα θα αποτρέψει τους μαθητές
από τη σπουδαία άσκηση της  σύγκρισης του αρχαίου με το νέο ελληνικό
λόγο, πράγμα που συνεχώς επισημαίνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 Τις ίδιες απόψεις, άλλωστε, υποστηρίζει και ο κορυφαίος φιλόλογος Ι.Θ.
Κακριδής, ο οποίος με έμφαση αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, και ο
οποίος, στη μελέτη του  Το μεταφραστικό πρόβλημα, αναφέρει ότι η
μετάφραση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν βαθύτερα τη
γλώσσα τους, να την προσεγγίσουν δυναμικά και να ανακαλύψουν ποιες
αξίες κλείνει με τη μορφή αυτή.
Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση πρακτικών, αποφασιστικής σημασίας για την
πορεία και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας, πρέπει να είναι επακόλουθο
πειραματικής εφαρμογής και, στη συνέχεια, να θεσμοθετείται η γενίκευσή τους.
Κατόπιν τούτων, επιβάλλεται, ως επιτακτική ανάγκη, η άμεση αναθεώρηση
της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία θα επιφέρει, και μεγάλη αναταραχή στο
φιλολογικό κόσμο· ήδη έχει εγείρει τις εντονότατες διαμαρτυρίες των μάχιμων
εκπαιδευτικών, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα παντός άλλου το ατελέσφορο μιας
τέτοιας προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού λόγου.
Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων τονίζει, για μιαν ακόμη φορά, τη μη
ικανοποίηση του αιτήματός της για συμμετοχή στη σύνταξη του Προγράμματος
Σπουδών· επιπρόσθετα, επιφυλάσσεται να επανέλθει, με λεπτομερή καταγραφή
των θέσεων και απόψεών της, για τα μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Νέας
Ελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου καθώς και για τα φιλολογικά μαθήματα του
Προγράμματος Σπουδών του Γυμνασίου.
Για του Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας
Αναστάσιος Αγγ. Στέφος                                    Γεωργία Χαριτίδου


Αφήστε μια απάντηση