Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων για τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 για το σχολικό έτος 2023-2024

(το άρθρο ενημερώνεται κάθε φορά που προστίθεται πληροφορία και ενημερώνεται σχετικά και η ημερομηνία ανάρτησης του άρθρου με βάση την τελευταία ενημέρωση)

 • Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα “Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας” του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024 (ΙΕΠ)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Γυμνάσιο
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114115/Δ2/11-10-2023)
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Εσπερινού,του Μουσικού και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114700/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής της Α’ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 113220/Δ2/10-10-2023)
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β’ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 113283/Δ2/10-10-2023)
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ’ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 113085 /Δ2 /10-10-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ
  • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερήσιων, Εσπερινών ΕΠΑΛ και Πρότυπων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024. (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/104775/Δ4/21-09-2023) και Διόρθωση εγκυκλίου ύλης και οδηγιών για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιων, Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024 κατά το μέρος που αφορά την ύλη του μαθήματος Άλγεβρα (Μαθηματικά). (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/ 114123 /Δ4/11-10-2023)
  • Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024 – «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, – «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, και – «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας» της Α’ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/99101/Δ4/08-09-2023)
  • Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024. (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/104774/Δ4/21 -09-2023)
  • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024 (Αρ. πρωτ. Φ3/106767/Δ4/26-09-2023)
  • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024 (Αρ. πρωτ. Φ3/108045/Δ4/28-09-2023) και η διόρθωση (Φ3/111283/Δ4/04-10-2023)
  • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024 (Αρ. πρωτ. Φ3/112260/Δ4/06-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ε.A.E. για το σχολικό έτος 2023-2024
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111504/Δ3/05-10-2023)
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων στο Λύκειο ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2023-2024
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής της Α΄ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-202 (Αρ. πρωτ.: 110574/Δ3/03-10-2023)
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β΄ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110690/Δ3/04-10-2023)
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πληροφορικής Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110708/Δ3/04-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης μαθημάτων στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πληροφορικής της Α΄ Τάξης και του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξεων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 111268/Δ3/04-10-2023)
  • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ και Γ΄ τάξης και β) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024. (Αρ. Πρωτ.: 101410/Δ3/14-09-2023)
  • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», Προσανατολισμού της Α΄ τάξης και Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2023-2024. (Αρ. Πρωτ: 102610/Δ3/18-09-2023)
  • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2023-2024. (Αρ. Πρωτ: 102471/Δ3/18-09-2023)
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος «ΣΕΠ Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας» του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Αρ. πρωτ.:102593/Δ3/18-09-2023)
  • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117267/Δ3/19-10-2023)

Σχετικά με Σταύρος Φιλιππίδης

Ο Δρ. Σταύρος Κ. Φιλιππίδης είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής & Μαθηματικών. Ενδιαφέρεται έντονα για τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού, τη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, και το filmmaking.
Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2008), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ (2002), πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ (2000), και πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ (1996).
Έχει εργαστεί ως ειδικός επιστήμονας – διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2010), ως ειδικός επιστήμονας – διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ (2009), ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2003-2008), ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2005-2006), και ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2006-2009).
Είναι μόνιμος εκπαιδευτικός στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2001-σήμερα), και από τον Φεβρουάριο του 2023 είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής Πιερίας.
Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Δημοτικό σχολείο, ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΠΑΛ, Επιστημονική ευθύνη Σ.Ε. ΠΕ86, Πανελλαδικές, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Σύμβουλος Εκπαίδευσης. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *