Σχετικά με το ιστολόγιο…

Στο ιστολόγιο αυτό μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων:

φύλλα εργασίας,

σχέδια μαθημάτων,

πολυτροπικό υλικό που στηρίζει τη διδασκαλία στην τάξη.

Καλή πλοήγηση…