Αφίσες γραμματικής & ορθογραφίας

0

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-07-2019

Αφίσες γραμματικής & ορθογραφίας

Αφίσες γραμματικής & ορθογραφίας

Επαναληπτικές δημιουργικές εργασίες Γλώσσας και Μαθηματικών

0

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-07-2019

Επαναληπτικές δημιουργικές εργασίες Γλώσσας και Μαθηματικών

Επαναληπτικές δημιουργικές εργασίες Γλώσσας και Μαθηματικών

Παίζω, ζωγραφίζω και μαθαίνω για το επίθετο

0

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-07-2019

Παίζω, ζωγραφίζω και μαθαίνω για το επίθετο

Παίζω, ζωγραφίζω και μαθαίνω για το επίθετο

Παίζω, ζωγραφίζω και μαθαίνω για το ρήμα

0

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-07-2019

Παίζω, ζωγραφίζω και μαθαίνω για το ρήμα

Παίζω, ζωγραφίζω και μαθαίνω για το ρήμα

Παίζω, ζωγραφίζω και μαθαίνω για το ουσιαστικό

0

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-07-2019

Παίζω, ζωγραφίζω και μαθαίνω για το ουσιαστικό

Παίζω, ζωγραφίζω και μαθαίνω για το ουσιαστικό

Μαθαίνω να γράφω κείμενα

0

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-07-2019

Μαθαίνω να γράφω κείμενα

Μαθαίνω να γράφω κείμενα

Παίζω και μαθαίνω πρόσθεση μέχρι το είκοσι. Η υπέρβαση της δεκάδας / τα διπλά αθροίσματα

0

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-07-2019

Παίζω και μαθαίνω πρόσθεση μέχρι το είκοσι

Παίζω και μαθαίνω πρόσθεση μέχρι το είκοσι Η υπέρβαση της δεκάδας / τα διπλά αθροίσματα

Παίζω και μαθαίνω την προπαίδεια

0

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-07-2019

Παίζω και μαθαίνω την προπαίδεια

Παίζω και μαθαίνω την προπαίδεια

Η αλφαβήτα και η σειρά της

0

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-07-2019

Η αλφαβήτα και η σειρά της

Η αλφαβήτα και η σειρά της

Οι δώδεκα μήνες

0

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-07-2019

Οι δώδεκα μήνες

Οι δώδεκα μήνες