Αιτήσεις τοποθέτησης-Υ.Α. 102083/Η2/ 19-08-2021

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 που έλαβαν παράταση απόσπασης πέραν της 6ετίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που υπηρετούσαν  κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 δεν τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες Μονάχου και Νυρεμβέργης και θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις τοποθέτησης στα ΤΕΓ περιοχής ευθύνης του ΣΓΕ Μονάχου. Τα σχετικά κενά θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα την Παρασκευή 20/08/2021.

Αφήστε μια απάντηση