Ύλη εξεταζομένων μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2019Λήψη αρχείου

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 3411 τεύχος Β΄/10-08-2018 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 119174/Δ2/13-07-2018 Υ.Α (ΑΔΑ: ΩΝ6Ε4653ΠΣ-ΟΙΩ) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου».

Παρακαλούνται οι διευθυντές όλων των Λυκείων περιοχής ευθύνης Σ.Ε. Μονάχου να αναρτήσουν το ΦΕΚ στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου τους.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα εν λόγω μαθήματα να ενημερώσουν τους μαθητές της Γ τάξης Λυκείου.

 

 

Αφήστε μια απάντηση