ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΑΠΟΣΠΑΣΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει απόσπαση στην περιοχή ευθύνης συντονιστή εκπαίδευσης Μονάχου να χρησιμοποιούν τα έντυπα που διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου.

Η μοριοδότηση και η τοποθέτηση εντός του Αυγούστου θα ανακοινωθούν εδώ.

Διευκρινίζεται ότι μετά την ανάληψη υπηρεσίας δεν είναι δυνατή ανάκληση της απόσπασης παρά μόνο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

 

Μόναχο, 26.07.2018

Ο Σ.Ε. Μονάχου

Αφήστε μια απάντηση