Παραγγελία και παραλαβή βιβλίων σχολικού έτους 2018/2019

Καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες και τα Τ.Ε.Γ. περιοχής ευθύνης Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου, αφού μελετήσουν προσεκτικά α) την Α.Π. 59425/Η2/17-04-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΟΝ74653ΠΣ-Β4Θ) ανατύπωσης βιβλίων για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού και β) την Α.Π. 70988/ Η2/4-5-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω2Ψ44653ΠΣ-ΞΤ9) αποστολής βιβλίων στις σχολικές μονάδες εξωτερικού για το σχολικό έτος 2018-2019, να προχωρήσουν στην παραγγελία σχολικών βιβλίων με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν και αφού λάβουν υπόψη τα εξής:

  1. η παραγγελία διδακτικών βιβλίων των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού για το σχολ. έτος 2018/2019 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου http://publications.cti.gr. Και συγκεκριμένα στην ένδειξη «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού».
  2. Οι μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν το εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό για το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς επίσης και τις ποσότητες ανά τίτλο που επιθυμούν να παραλάβουν. Στη συνέχεια, παρέχεται αναλυτική ενημέρωση για τον όγκο της παραγγελίας και δίνεται η δυνατότητα δήλωσης της εκτιμώμενης ημερομηνίας παραλαβής από την αποθήκη του ΙΤΥΕ-Διόφαντος, τον φορέα της ομογένειας που θα αναλάβει τη μεταφορά καθώς επίσης και τη μεταφορική εταιρία και τα στοιχεία επικοινωνίας. Η πρόσβαση στη σελίδα προϋποθέτει τη χρήση συγκεκριμένων usernames (Όνομα Χρήστη) και passwords (Κωδικός Πρόσβασης).  Αν κάποιο σχολείο ή εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει πρόβλημα κατά την πρόσβαση στην ανωτέρω ιστοσελίδα, παρακαλείται να επικοινωνεί υπηρεσιακώς με το αρμόδιο γραφείο εκπαίδευσης.

3. Οι μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης περιοχής ευθύνης μας παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία εκπαίδευσης Μονάχου και Στουτγάρδης και όχι απευθείας στο ΙΤΥΕ – Διόφαντος, το οποίο και θα ενημερώνεται μέσω επικοινωνίας με το αρμόδιο συντονιστικό γραφείο.

Αναλυτικές οδηγίες έχουν αποσταλεί από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης με το Φ.8/1280/30.05.2018  σε όλες τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του.

Ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία τους.

Αφήστε μια απάντηση