Εκπαιδευτικοί

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 εκπονούνται νέα προγράμματα σπουδών, προσανατολισμένα στις δεξιότητες των μαθητών, για τη ΣΤ τάξη Δημοτικού.

 

ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει απόσπαση στην περιοχή ευθύνης συντονιστή εκπαίδευσης Μονάχου να χρησιμοποιούν τα έντυπα που διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου. Η μοριοδότηση και η τοποθέτηση εντός του Αυγούστου θα ανακοινωθούν εδώ.

Διευκρινίζεται ότι μετά την ανάληψη υπηρεσίας δεν είναι δυνατή ανάκληση της απόσπασης παρά μόνο με τη λήξη του διδακτικού έτους.