3ο Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ του αιρετού της Εκπαιδευτικής δράσης, Αν. Γκαραγκάνη

3ο Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ στις 31-03-2015   σε τακτική συνεδρίαση:

  1. Διέθεσε συνάδελφος ΠΕ 70 αποσπασμένη με Υπουργική Απόφαση στη Δ/νση ΠΕ Καρδίτσας , χωρίς αίτησή της  στο 3ο 12/θ Δ.Σ Καρδίτσας για κάλυψη διδακτικών αναγκών.
  2. Όρισε προϊσταμένη στο 4ο Ν/Γ Καρδίτσας  εκπ/κός κλάδου ΠΕ 60 (μετά από την παραίτηση της προηγουμένης) ως έχουσα οργανική θέση στο παραπάνω Ν/γείο, από 28-03-2015 έως και 31-07-2015.

Το ΠΥΣΠΕ στις 24-04-2015 σε τακτική συνεδρίαση:

  1. Τοποθέτησε  προσωρινά  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70  στο 4/θ Δ.Σ Κέδρου   από 20-04-2015 και έως 24-04-2015 και στο 1ο 6/θ Δ.Σ Μουζακίου από 27-04-2015 έως και 21-06-2015.
  2. Τοποθέτησε  αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 (μόνο για κλασικά ολοήμερα), χωρίς δαπάνη για το δημόσιο σε λειτουργικό κενό στο ολοήμερο τμήμα του 6/θ Δ.Σ Αγίου Θεοδώρου για 24 ώρες  από 20-04-2015 έως και 21-06-2015.

Το ΠΥΣΠΕ στις 08-05-2015 σε τακτική συνεδρίαση:

  1. Αναγνώρισε τη συνάφεια 3 Μεταπτυχιακών Τίτλων στις Επιστήμες Αγωγής-Ειδική Εκπαίδευση στο  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κύπρου σε αντίστοιχο αριθμό συναδέλφων και τη συνάφεια 4  Μεταπτυχιακών Τίτλων « MASTER DI SECONTO LIVELO IN LEADERHSIP E MANAGEMENT IN EDUCAZIONE. DIRIGENZA SCOLASTICA E GOVERNO DELLA SCUOLA» που απονεμήθηκε από το UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TRE ROMA – ITALIA σε αντίστοιχο αριθμό συναδέλφων επίσης.
  2. Τοποθέτησε προσωρινά  εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 από το  Δ.Σ Αγναντερού στο Δ.Σ Καρδιτσομάγουλας από 11-05-2015 έως 21-06-2015 σε λειτουργικό κενό που προέκυψε λόγω αναρρωτικής άδειας.
  3.  Χορήγησε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου 10 ωρών  εβδομαδιαίως  σε συνάδελφο κλάδου ΠΕ19, προκειμένου να εργαστεί σε ΚΕΚ.

 

Τέλος να σημειώσουμε:

 Α.  Πως η αναγνώριση συνάφειας είναι μια τυπική για το ΠΥΣΠΕ διαδικασία αφού η γνησιότητα και η ισοτιμία των τίτλων ελέγχονται από τον ΔΟΑΤΑΠ       ( www.doatap.gr ) και τη Διεύθυνση ΠΕ που υποβάλλεται η αίτηση αναγνώρισης συνάφειας. Παρά τα παραπάνω ζητάμε πάντα να υπάρχει προφορική ενημέρωση στα μέλη του ΠΥΣΠΕ για τις απαντήσεις που στέλνουν τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στους υπό έλεγχο τίτλους.

Β. Σε ενημέρωση που ζητήσαμε από τη Δ/ντρια Εκπαίδευσης για τη διαδικασία των μεταθέσεων κλπ μας απάντησε  πως η διαδικασία καθυστερεί εξ΄αιτίας  των προσφυγών που έγιναν κατά των μετατάξεων από Β/θμια και πως η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για την αποστολή κενών στο Υπουργείο θα γίνει στις 31 Μαΐου μια μέρα μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Γ.  Για τα ζητήματα των μεταβολών αυτών θα υπάρξει νέα ενημέρωση με την οποία θα θέσουμε συνολικά την άποψή μας για τη στάση που θα πρέπει να κρατήσει ο Σύλλογός μας και οι Αιρετοί εκπρόσωποί μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Για την Εκπαιδευτική Δράση

Τάσος Γκαραγκάνης

(κινητό: 6973247794,   email:  anastgk@yahoo.gr)

Γιώργος Σακελλαρίου

(κινητό: 6932211897,   email:  ggsakel@yahoo.gr)

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Σημαντικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.