Επικοινωνία

Σχολικό συγκρότημα Λυκείων
Αγ.Κων/νος – τ.κ. 300 27 – Αγρίνιο
Τηλ. & Fax : 26410 31936
email:
mail@sek-agrin.ait.sch.gr