Διατροφή και Υγεία


Εξετάζουμε θέματα που αφορούν στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες που ακολουθεί ο περισσότερος πληθυσμός και κατά πόσο αυτές μπορούν να ωφελήσουν ή να βλάψουν. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αλήθειες και ψέματα γύρω από τις συνήθειες αυτές, καθώς και να εντοπίσουμε συνδυασμούς τροφών που μπορούν οδηγήσουν σε ευεξία ή και να θεραπεύσουν ασθένειες.

 

Επιπλέον, προσεγγίζουμε το θέμα δίαιτες και την κατάλληλη διατροφή ανά δεκαετία στη ζωή του ανθρώπου και τα συσχετίζουμε με την σωματική άσκηση και την ισορροπημένη διατροφική συμπεριφορά που αποτελούν βασικούς συντελεστές ψυχικής ισορροπίας. Η διατροφή, η άσκηση και η ψυχική διάθεση είναι έννοιες αλληλένδετες και αλληλοσχετιζόμενες.

 

 

  • Έγραψαν για εμάς…

    Έγραψαν για εμάς…