ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


2018-2019

  • Ενίσχυση στην Ελληνική Γλώσσα
  • Ταξίδι στη Γλώσσα (η ελληνική γλώσσα μέσα στους αιώνες, με έμφαση στα αρχαία ελληνικά)
  • Τα μαθηματικά της καθημερινής ζωής
  • Προετοιμασία εκπαιδευόμενων για πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ
  • Αγγλικά
  • Ψυχολογία (σχέσεις και συγκρούσεις στο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, προσωπική ανάπτυξη στην εποχή μας, πολλαπλοί ρόλοι και διαχείρισή τους)
  • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 

 

 

  • Έγραψαν για εμάς…

    Έγραψαν για εμάς…