Άρθρα κατηγορίας "Τεχνική υποστήριξη"

ΣΔΕ Καλλονής στο facebook

Στο παράρτημα του ΣΔΕ στην Καλλονή απέκτησε σελίδα στο facebook εκπαιδευτικό υλικό, σκέψεις, συναισθήματα, διάλογος και πολλά άλλα βρίσκονται εκεί. Γιατί το ΣΔΕ δεν έχει ωράριο μόνο συνεχή προσπάθεια.

Φωτογραφικό υλικό

Οι πρώτοι εκπαιδευομένοι του ΣΔΕ Μυτιλήνης …

Εκπαιδευόμενες του δευτέρου έτους του παραρτήματος Καλλονής…

Οι εκπαιδευτές….

Η ιστοσελίδα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης μετακινήθηκε:

www.sdem.gr 

 

 

 

var _ga

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση