2014-03-06 18.08.58

Ο Παναγιώτης είναι πολλά χρόνια μάστορας (ηλεκτρολόγος αυτοκινήτου). Ξέρει την τέχνη του όσο κανείς άλλος αλλά την Πέμπτη κλήθηκε να μιλήσει γι αυτή σαν δάσκαλος. Παρουσίασε στους συνεκπαιδευόμενους του την μπαταρία με απλά λόγια πολλές σημειώσεις και αμεσότητα. Παρά το άγχος του ήταν πολύ καλός και θέλουμε να μας παρουσιάσει και άλλη ενότητα της ειδικότητας του. Παναγιώτη σε ευχαριστούμε.