Επειδή η πεμπτουσία της εκπαίδευσης ενηλίκων στα ΣΔΕ είναι η διαθεματικότητα και πλησιάζοντας στο τέλος του 2013 παρουσιάζουμε μια διαφορετική ανασκόπηση του 2013. Την ανασκόπηση των διαθεματικών που έγιναν στο ΣΔΕ Μυτιλήνης το 2013. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συναδέλφους που υποστηρίζουν ένθερμα τα διαθεματικά μαθήματα και πολλά συγχαρητήρια στους εκπαιδευομένους μας για το ενδιαφέρον που δείχνουν. Και μια ευχή το 2014 πιο πολλά διαθεματικά γιατί ποτέ η ζωή δεν ήταν μονοθεματική.

diat1 diat2