2013-10-21 17.51.35

Ξεκίνησε η λειτουργία του ΣΔΕ Μυτιλήνης με πολλά προβλήματα κυρίως με ελλείψεις προσωπικού.