2013-06-06 19.00.23 2013-06-06 19.04.30 2013-06-06 19.06.06

Στην πραγματικότητα πέρα από επίδειξη της τεχνικής εύρεσης υπόγειων υδροφόρων φλεβών έγινε και διάγνωση ποιοι από τους εκπαιδευόμενους είχαν την ικανότητα και αυτοί για εντοπισμό τόπου και βάθους του νερού. Σχεδιασμός και υλοποίηση Θεόδωρος Σέντας.