2013-06-05 19.08.54 2013-06-05 18.50.45

Στα Μυλέλια όπου υπήρχε τεχνολογία του προηγούμενου αιώνα όπως ο νερόμυλος έκανε επίσκεψη το ΣΔΕ Μυτιλήνης. Παρόλο που τώρα πλέον δεν λειτουργεί μπορέσαμε να μελετήσουμε την αρχή λειτουργίας. Μάλιστα πετύχαμε την παραδοσιακή παρασκευή τραχανά όπου βοηθήσαμε.