Την Τετάρτη 17  Απριλίου 2013 οι ευρωπαίοι εταίροι μας επισκέφτηκαν το νέο αρχαιολογικό μουσείο Μυτιλήνης και το κάστρο. Το απόγευμα στο ΣΔΕ Μυτιλήνης με τις οδηγίες της Βατώ Φρατζόγλου ζωγράφισαν εξωτερικό τοίχο όπου γνωρίστηκαν με τους εκπαιδευόμενους μας συνεργάστηκαν και πέρασαν καλά.